Władze Klubu...
PREZES

mgr Jarosław Zych - absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach, instruktor piłki
nożnej , specjalista do spraw postępowania korekcyjno kompensacyjnego u dzieci z wadami postawy
ciała, specjalista odnowy biologicznej,ratownik WOPR, wieloletni nauczyciel wychowania fizycznego.

SEKRETARZ

mgr Łukasz Kozłowski - absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie , instruktor piłki
nożnej ,instruktor lekkoatletyki, wieloletni nauczyciel wychowania fizycznego.

CZŁONKOWIE ZARZĄDU

mgr inż.Karolina Nowak
Rafał Wieczorek
Adrian Zeliś

do góry strony