Czym się zajmujemy ?.... .... Nasza działalność rozpoczęła się w grudniu 2011 r.Bodźcem do powołania naszego
stowarzyszenia była ukończona budowa obiektu rekreacyjno sportowego w Strzelcach.
Obiekt ten składa się z dwu boisk, jedno z nich z nawierzchnią tartanową przeznaczone do gry
w koszykówke , siatkówkę oraz tenis ziemny, drugie trawiaste o wymiarach 30 m x 60 m przeznaczone do gry w piłke nożną.

.... Zakładając stowarzyszenie mieliśmy na uwadze problem eurosieroctwa na naszym terenie
i chcieliśmy , aby głównym naszym celem było minimalizowane skutków tego zjawiska.
.... Dzisiaj Klub nasz liczy około 110 członków w tym 20 osób dorosłych. Działalność nasza
to przede wszystkim animacja sportu i rekreacji na ternie naszej gminy. Organizujemy imprezy rekreacyjno sportowe właściwie dla wszystkich poczynając od przedszkolaków na seniorach kończąc.

....Działalność nasza w gminie postrzegana jest na ogół dobrze ludzie chętnie biorą udział
w proponowanych przez nas imprezach i na ogół chwalą nas za ich przeprowadzenie.

....Tym co najbardziej motywuje nas do dalszych działań jest fakt , iż podczas zawodów przez nas organizowanych jest bardzo rodzinnie.

do góry strony